Thi công cụm sân tennis - Trung tâm giải trí Long Thu - Gia Lai

  • Thi công cụm sân tennis - Trung tâm giải trí Long Thu - Gia Lai

Hạng mục xây dựng: Cụm sân tennis.

 


Sân tennis sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng

 

 

 


Hệ thống lưới rào quanh sân

 

 


Sân tennis sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng