Thảm sàn sân tennis Trường Nguyễn Thị Định

  • Thảm sàn sân tennis Trường Nguyễn Thị Định
Sân tennis Trường NKTDTT Nguyễn Thị Định

Hạng mục xây dựng: Sân tennis, hệ thống chiếu sáng, hệ thống rào lưới bao quanh, khu vực ghế ngồi vận động viên, khu vực tập đánh.

 


Sân tennis sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng

 

 

 


Hệ thống lưới rào quanh sân