Thảm sàn sân bóng chuyền tại Quảng Bình

  • Thảm sàn sân bóng chuyền tại Quảng Bình
Sàn thể thao - Khu huấn luyện Công an tỉnh Quảng Bình

Hạng mục xây dựng: Lắp dặt sàn thể thao nhà thi đấu sử dụng cho môn bóng chuyền.


Mặt sàn trong quá trình thi công lắp đặt

 


Mặt sàn được lắp dặt hoàn chỉnh trước khi kẻ line thi đấu

 


Mặt sàn sau khi kẻ line hoàn chỉnh

 


Vệ sinh công trình trước khi bàn giao

 


Công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng