Sân vận động - Sở VH TT & DLtỉnh Vĩnh Long

  • Sân vận động - Sở VH TT & DLtỉnh Vĩnh Long
Sân vận động - Sở VH TT & DLtỉnh Vĩnh Long
 
 

Hạng mục xây dựng: Thi công xây dựng sân vận động cỏ tự nhiên, lắp đặt hệ thống thoát ngầm, hệ thống tưới ngầm pop-up, công trình phụ trợ, nhà bơm, hồ nước ngầm, lắp đặt trang thiết bị thi đấu.

  


Mặt sân cỏ tự nhiên trong quá trình gieo trồng

 


Mặt sân cỏ sau khi thi công với sự hoạt động của hệ thống tưới tự động pop-up

 

 


Măt sân cỏ sân vận động trong quá trình dưỡng cỏ

 
Công trình Sân vận động được nghiệm thu đưa vào sử dụng 
- Lễ Nghiệm thu bàn giao công trình -