Sân tennis, sân bóng chuyền - Trường ĐHSPTT Hà Nội

  • Sân tennis, sân bóng chuyền - Trường ĐHSPTT Hà Nội

Hạng mục xây dựng: Thi công cụm sân tennis, sân bóng chuyền.

 


Sân tennis, sân bóng chuyền

 

 


Sân tennis, sân bóng chuyền

 

Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng