Sân tennis khu Liên hợp thê thao An Lộc - TPHCM

  • Sân tennis khu Liên hợp thê thao An Lộc - TPHCM
Sân tennis khu Liên hợp thê thao An Lộc - TPHCM
 


Sân tennis sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng

 

 

 


Hệ thống lưới rào quanh sân

 

 


Sân tennis sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng