Sân tennis CLB thể thao Q9

  • Sân tennis CLB thể thao Q9

Hạng mục xây dựng: sân tennis đôi, hệ thống lưới rào b40 bao quanh sân, hệ thống đèn chiếu sáng, cung cấp lắp đặt thiết bị thể thao, mái che khu vận động viên.


Sân tennis hoàn thành đưa vào sử dụng