Loại cỏ nhân tạo CCGE - FIBRILLATED

  • Loại cỏ nhân tạo CCGE - FIBRILLATED
CCGE - FIBRILLATED

MàHIỆU                                    

 

                     CCGE                

Màu

Xanh cỏ

Ứng dụng

Sân bóng đá

Khổ cuôn cỏ

4.0m/2.0m

Chiều dài cuộn cỏ

theo yêu cầu

Chất liệu

PE

Cấu trúc

Đa sợi

Mật độ cỏ

8800dtex

Chiều dày sợi cỏ

90µm±10µm

Chiều rộng sợi cỏ

9.5-10.5mm

Chiều cao cỏ

50mm±1mm

Khoảng cách hàng cỏ

5/8inch

Mũi kim/10cm

16.5±1

Mũi kim/ m2

10500±100

Trọng lượng cỏ

1020g/sqm ±10%