Lắp đặt sàn thi đấu thể thao - Trường Tạ Uyên - Nhà Bè - TPHCM

  • Lắp đặt sàn thi đấu thể thao - Trường Tạ Uyên - Nhà Bè - TPHCM

Hạng mục xây dựng: Lắp đặt sàn thể thao nhà thi đấu.

 
Sàn thể thao nhà thi đấu

 


Sàn thể thao nhà thi đấu

 


Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng