Lắp đặt sàn Futsal - công ty Trường Hải

  • Lắp đặt sàn Futsal - công ty Trường Hải

Hạng mục xây dựng: Lắp đặt sàn futsal trong nhà.

 


Thi công lắp đặt sàn futsal

 

 
Thi công lắp đặt sàn futsal

 


Thi công lắp đặt sàn futsal

 


Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng