Lắp đặt ghế ngồi nhà thi đấu - Trung tâm TDTT Quận 7

  • Lắp đặt ghế ngồi nhà thi đấu - Trung tâm TDTT Quận 7

Hạng mục thi công: Ghế ngồi lắp đặt Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quận 7 - TPHCM. Loại ghế lưng tựa thấp, lắp trực tiếp trên nền bậc ngồi khán đài, tiết kiệm thời gian thi công, tiết kiệm kinh phí lắp đặt, đảm bảo tính chắc chắn khi sử dụng

Quá trình lắp đặt ghế vào bậc ngồi khán đài
Loại ghế gắn trực tiếp vào bậc ngồi, tiện lợi khi lắp đặt, tiết kiệm thời gian thi công
Ghế đã được lắp dặt hoàn chỉnh đưa vào sử dụng