Hệ thống chiếu sáng SVĐ

Hệ thống chiếu sáng sân bóng đá - Công ty CP Sông Đà Thăng Long - Hà Nội

Thi công xây dựng sân bóng đá cỏ nhân tạo 40mx60m với các hạng mục mặt nền, hệ thống mương thoát nước, hệ thống lưới rào quanh sân, hệ thống chiếu sáng sân cỏ, lắp đặt cỏ nhân tạo mặt sân, cung cấp trang thiết bị thi đấu

Hệ hống chiếu sáng sân vận động FiFA - Trung Tâm Đào Tạo Bóng đá trẻ VN - Hà Nội

hệ thống đèn chiếu sáng sân vận động bao gồm hệ thống móng trụ đèn, hệ thống cáp điện, trụ đèn chế tạo sẵn, dàn đèn chiếu sáng đạt chuẩn thi đấu.