Đường chạy sân vận động Sở VH - TT - DL tỉnh Vĩnh Long

  • Đường chạy sân vận động Sở VH - TT - DL tỉnh Vĩnh Long
Đường chạy sân vận động Sở VH - TT - DL tỉnh Vĩnh Long
 
 

Hạng mục xây dựng: San lắp công trình, lớp bê tông nhựa nóng nền sân, đường chạy phủ nhựa tổng hợp đạt chuẩn IAAF, kẻ line thi đấu, xây dựng hố nhảy cao, nhảy xa, lắp đặt trang thiết bị điền kinh.

 


Thảm nhựa nóng asphalt bề mặt đường chạy

 


Thi công thảm lớp hạt đen SBR

 


Thảm lớp hỗn hợp PU + hạt EPDM dày 13mm

 


Khu vực đường chạy vòng

 


Kẻ line đường chạy bằng máy chuyên dụng

 


Đường chạy sau khi được kẻ line thi đấu

 


Công trình đường chạy nhựa tổng hợp được nghiệm thu đưa vào sử dụng 
- Lễ nghiệm thu bàn giao công trình -