Đường chạy nhựa tổng hợp - Trường Đại Học TDTT TPHCM

  • Đường chạy nhựa tổng hợp - Trường Đại Học TDTT TPHCM

Hạng mục xây dựng: Thi công, lắp đặt đường chạy phủ nhựa tổng hợp dạng đổ tại chỗ đạt chuẩn IAAF với lớp bê tông nhựa nóng nền sân, hệ thống đường chạy nhựa tổng hợp, kẻ line thi đấu đạt chuẩn.

 


Đường chạy sau khi phủ lớp nhựa tổng hợp và kẻ line

 

Đường chạy nhựa tổng hợp hoàn thành đưa vào sử dụng

 

Đường chạy nhựa tổng hợp hoàn thành đưa vào sử dụng