Đường chạy nhựa tổng hợp - Trường Chuyên Năng Khiếu TDTT Nguyễn Thị Định - TPHCM

  • Đường chạy nhựa tổng hợp - Trường Chuyên Năng Khiếu TDTT Nguyễn Thị Định - TPHCM
Đường chạy nhựa tổng hợp - Trường THPT Chuyên Năng Khiếu TDTT Nguyễn Thị Định - TPHCM
 
 

Hạng mục xây dựng: San lắp công trình, lớp bê tông nhựa nóng nền sân, đường chạy phủ nhựa tổng hợp dạng đổ tại chỗ đạt chuẩn IAAF. Sân bóng đá cỏ nhân tạo 11 người đạt chuẩn, hệ thống mương thoát nước quanh sân, cung cấp trang thiết bị thể thao, thảm tập võ, bảng điểm sân vận động.

 

 


Thảm lớp nhựa hạt đen bằng máy chuyên dùng

 

  

 


Đường chạy sau khi hoàn thành lớp nền đỏ

 


Kẻ line thi đấu đường chạy

 


Công trình hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng