Đường chạy nhựa tổng hợp - SVĐ Trung tâm TDTT Quận 8 - TPHCM

  • Đường chạy nhựa tổng hợp - SVĐ Trung tâm TDTT Quận 8 - TPHCM
Đường chạy nhựa tổng hợp - SVĐ Trung tâm TDTT Quận 8 - TPHCM
 
 

Hạng mục xây dựng: San lắp công trình, lớp bê tông nhựa nóng nền sân, đường chạy phủ nhựa tổng hợp dạng đổ tại chỗ đạt chuẩn IAAF.

 


Thi công lớp nhựa đen

 


Đường chạy sau khi phủ lớp đỏ

 


Giai đoạn kẻ line thi đấu

 


Giai đoạn kẻ line đương chạy

 


Công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng