Đường chạy nhựa tổng hợp - SVĐ Phú Giáo - Bình Dương

  • Đường chạy nhựa tổng hợp - SVĐ Phú Giáo - Bình Dương
Đường chạy nhựa tổng hợp - SVĐ Phú Giáo - Bình Dương
 
 
Hạng mục xây dựng: Xây dựng sân vận động cỏ tự nhiên 11 người, san lấp nền, thi công đường chạy nhựa tổng hợp. Cung cấp trang thiết bị thể thao sân vận động.Đường chạy nhựa tổng hợp dày 13mmCông trình đường chạy nhựa tổng hợp - sân vận động hoàn thành đưa vào sử dụng