Đường chạy nhựa tổng hợp, Sân vận động - Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia TPHCM tại Mũi Né - Bình Thuận

  • Đường chạy nhựa tổng hợp, Sân vận động - Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia TPHCM tại Mũi Né - Bình Thuận
Đường chạy nhựa tổng hợp, Sân vận động - Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc Gia TPHCM tại Mũi Né - Bình Thuận
 
 

Hạng mục xây dựng: 
- Sân bóng đá 11 người đạt chuẩn: san lắp công trình, hệ thống tưới tự động hẹn giờ, hệ thống thoát ngầm sân vận động, nâng nền, thi công trồng cỏ tự nhiên sân vận động, hệ thống mương thoát nước quanh sân, 
- Đường chạy phủ nhựa tổng hợp dạng đổ tại chỗ đạt chuẩn IAAF: lớp bê tông nhựa nóng nền sân, hệ thống đường chạy nhựa tổng hợp nhập khẩu từ Anh, kẻ line thi đấu đạt chuẩn.
- Hệ thống chiếu sáng sân vận động

 


Giai đoạn trải bề mặt hạt đỏ đường chạy

 


Giai đoạn phun hỗn hợp hạt màu đỏ bề mặt đường chạy

 


Phun lớp hỗn hợp hạt EPDM màu đỏ bề mặt đường chạy bằng máy chuyên dụng

 


Kẻ line bề mặt đường chạy nhựa tổng hợp

 


Kẻ line đường chạy theo tiêu chuẩn thi đấu

 


Đường chạy nhựa tổng hợp thi công hoàn thành

 


Cụm sân nhảy cao, nhảy xaCông trình hoàn thành đưa vào sử dụng

 


Công trình hoàn thành đạt chuẩn thi đấu được đưa vào sử dụng