Đầu phun hệ thống tưới bán tự động

  • Đầu phun hệ thống tưới bán tự động

Đầu tưới được thiết lập các tiêu chuẩn cho độ bền, và các tính năng đảm bảo hiệu suất đáng tin cậy. Đầu tưới phun được ứng dụng cho mọi áp suất từ thấp tới thấp và độ dốc lớn, ở các vùng gió cao, không hút nước. Sử dụng hệ thống tưới Rain Bird mang lại hiệu quả sử dụng tối ưu, là những gì mà Quý khách đang tìm kiếm cho giải pháp sử dụng hệ thống tưới sân vận động, sân vườn, trang trại của mình.

Hệ thống tưới Rain bird bao gồm toàn bộ mọi loại đầu tưới, van điện, phụ kiện lắp đặt, khủy kết nối,...được nhập đồng bộ tạo thành một hệ thống tưới hoạt động hiệu quả, tiết kiệm được nước, chi phí và thời gian.
 
         
Hệ thống tủ điện điều khiển trung tâm cho phép cài đặt giờ tưới theo yêu cầu, việc lập trình được hướng dẫn bởi chuyên gia, đảm bảo tiết kiệm tối đa nguồn nước, cũng như thời gian tưới, tiết kiệm được nhân công thay vì tưới tay.
     

II. Hệ thống tưới bán tự động

                                                                           

 Indra: súng phun mưa cỡ lớn,              Meghdoot: súng phun, áp suất 6atm,                    PR24: tưới công nghiệp, đồn điền,

  dễ điều chỉnh, áp suất 2-5atm,              bán kính phun 20-40m, lượng nước               vườn ươm,áp suất 0,7atm, đường kính

  bán kính phun 22-41m, lượng                       phun từ150-600 lít/ phút                          phun 14-33m, lượng nước 8-51 lít/giây

  nước phun từ 159-671 lít/phút  

 

                                     

ZM22: phổ biến cho các đồn điền, áp                       ZN023: tưới cho diện tích lớn, phun                 Đầu tưới đang hoạt động   suất 3-5,5atm, đường kính phun 46-65m,            hạt mịn, áp suất 3-6atm, đường kính
lượng nước phun từ 105-414 lít/phút                       phun 56,4-112,8m, lượng nước
                                                                                     phun từ 0,2-1,3m3/phút