Cụm 03 sân bóng đá cỏ tự nhiên - Trung Tâm Đào Tạo bóng đá trẻ Việt Nam - Hà Nội

  • Cụm 03 sân bóng đá cỏ tự nhiên - Trung Tâm Đào Tạo bóng đá trẻ Việt Nam - Hà Nội

Hạng mục xây dựng: thi công 3 sân cỏ tự nhiên - trồng bằng cỏ hạt bermuda - giống nhập từ Mỹ, hệ thống tưới nước pop-up điều khiển hẹn giờ tưới.


Cỏ Bermuda gieo tại vườn ươm

 


Cỏ được mang tới trồng tại công trình sân vận động

 


Hệ thống tưới pop-up được lắp đặt hoàn chỉnh

 


Công trình được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng