Đường chạy nhựa tổng hợp

Đường chạy sân vận động Sở VH - TT - DL tỉnh Vĩnh Long

San lắp công trình, lớp bê tông nhựa nóng nền sân, đường chạy phủ nhựa tổng hợp đạt chuẩn IAAF, kẻ line thi đấu, xây dựng hố nhảy cao, nhảy xa, lắp đặt trang thiết bị điền kinh.

Đường chạy nhựa tổng hợp - SVĐ Phú Giáo - Bình Dương

Xây dựng sân vận động cỏ tự nhiên 11 người, san lấp nền, thi công đường chạy nhựa tổng hợp. Cung cấp trang thiết bị thể thao sân vận động.